Koop Jillz & maak kans op een Jillz Dilemma met Jamie Li!
Koop een Jillz 6-pack of 4-pack, upload je kassabon en maak kans! Stel je mag met Rapper Dio en Jamie Li op avontuur. Wat zou jij dan kiezen? Een optreden van hem bijwonen on stage óf een privé optreden?


Lees meer...

Doe mee en geef je Jillz Dilemma keuze door na het uploaden van jouw kassabon. Wie weet ben jij de gelukkige!

Jamie Li & Jillz
Jamie Li is blogger, vlogger én eigenaar van Quarter Magazine. Deze zomer legt ze jou, samen met Jillz, heel wat pittige dillema's voor. Waar zou jij voor kiezen als je één dag met haar op pad mag?

Voorwaarden
- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de campagne “Jillz Dilemma”; “Win een activiteit met Jamie Li en kies uit een bijbehorend Jillz dilemma” van JILLZ.
- De actie wordt georganiseerd door Jillz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33127977, hierna te noemen “de Organisator”.
- Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de actievoorwaarden.
- Het betreft een tijdelijke actie. De actie loopt van 21 juli tot en met 30 september 2017 (actieperiode). Na de einddatum worden aanmeldingen niet meer in behandeling genomen.
Deelname en voorwaarden
- Om deel te kunnen nemen aan deze actie dien je in de actieperiode een Jillz 6-pack of 4-pack te kopen en je kassabon te uploaden via de gratis Scoupy app of actiewebsite.
- Na het uploaden van je kassabon via Scoupy of de actiewebsite maak je automatisch kans op een van de prijzen (zie hieronder). Als je als winnaar geselecteerd wordt, dan vragen we je om contactgegevens (naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) achter te laten voor het kunnen uitreiken van de prijs. De kassabon dient bewaard te worden tot de actie is afgelopen.
- Het is niet mogelijk om je kassabon te uploaden via een contactformulier op Jillz.nl, deze inzendingen worden niet in behandeling genomen.
- Als je wint, laten we je kiezen uit twee activiteiten met Jamie Li. Je mag één van deze twee activiteiten kiezen. Dit is het Jillz Dilemma. De activiteit duurt een dagdeel.
- Deze activiteit zal gefilmd worden. De winnaar zal een rol krijgen in deze film.
- Je kunt maximaal 4 keer deelnemen aan deze actie.
- Per persoon wordt maximaal één prijs verstrekt.
- Minimumleeftijd voor deelname is 18 jaar.
- De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de correcte aanlevering van de gevraagde gegevens.
- Onvolledige, onduidelijke of onjuiste aanmeldingen kunnen niet in behandeling worden genomen
- Onder alle deelnemers wordt per Jillz Dilemma 1 prijswinnaar getrokken. In totaal zijn er 5 prijswinnaars.
- Kort na afloop van de actieperiode wordt contact opgenomen met de prijswinnaars.
- Indien de prijswinnaar niet binnen 24 uur na selectie heeft gereageerd op het bericht van de organisator komt de prijs te vervallen. Er is geen recht op een vervangende prijs of vervangingswaarde.
- Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van de organisator en haar leveranciers, alsmede degenen die (in)direct betrokken zijn bij de organisatie van deze actie.
- Door mee te doen aan deze actie accepteer je automatisch deze actievoorwaarden.
Prijzen
- De winnaar ontvangt 1 activiteit die je samen met Jamie Li gaat ondernemen.
- In totaal zijn er 5 verschillende activiteiten te winnen. Deze activiteiten hebben een waarde van €100 tot €400, afhankelijk van de activiteit die je kiest.
- De activiteit is niet in te ruilen tegen een andere activiteit, niet tegen een andere invulling hiervan en is ook niet inwisselbaar tegen contanten.
- Prijzen zijn persoonlijk, kunnen niet worden verkocht of overgedragen aan derden.
- Er geldt voor een door de deelnemer geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de organisator. In geval van afgelasting van de activiteit door overmacht (weer etc.) vervalt het recht op de prijs en is er geen recht op een vervangende prijs. Indien prijzen om welke reden niet worden uitgekeerd, dan blijven deze eigendom van de organisator.
- Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de actievoorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Privacy
- De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van (persoons)gegevens die bij deze actie gevraagd worden. Hierop zijn de privacy voorwaarden van toepassing die op www.jillz.nl staan vermeld onder het kopje ‘Voorwaarden’.
Aansprakelijkheid
- De organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk tegenover de deelnemer voor schade voortvloeiend uit deze actie en/of daarmee samenhangende (rechts)handelingen.
- Voor zover de organisator aansprakelijk is, is zij niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder gevolgschade en gemiste besparingen).
Slotbepalingen
- In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, beslist uitsluitend de organisator.
- De organisator is te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.
- De organisator is te allen tijde bevoegd de actie tussentijds, zonder aankondiging en zonder opgaaf van reden, stop te zetten of te wijzigen.
- De organisator is te allen tijde bevoegd om deelnames die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
- Met deelname aan deze actie geef je toestemming aan de organisator om de prijsuitreiking en de in de publiciteit te brengen, om foto’s, films, posts en/of andere opnames/werken voor promotionele doeleinden te gebruiken.
- Deelnemers doen op voorhand afstand van hun intellectuele eigendoms- en auteursrechten met betrekking tot hun deelname.
- Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
- Voor vragen, klachten en/of andere reacties die betrekking hebben op deze actie of de verwerking van persoonsgegevens kan de deelnemer zich kosteloos wenden tot Jillz Consumentenservice via internet (www.jillz.nl/contact), per telefoon (0800 – 0242754) of per post (Jillz Consumentenservice, Antwoordnummer 11670, 1000 RA Amsterdam).
1 Koop het product
2 Upload kassabon
3 En maak kans!

Stuur je bon in
Geen 18, geen alcohol.